Kiadványok / Cikkek
A hurok szorításábanMegjelent: 2016. június 2.

A számos országban felmerülő, az átviteli hálózatokon átfolyó nem szándékolt áramlások (unintended flows) negatív hatásai miatti elégedetlenséget fogalmazta meg hivatalosan a lengyel energiahivatal (URE) 2014 decemberében az Energiaszabályozók Együttmuködési Ügynökségéhez (ACER) benyújtott kérelme. A hivatal arról kérte az ACER véleményét, hogy vajon a közép-kelet európai (KKE) régióban jelenleg alkalmazott határkeresztező kapacitás elosztási szabályok megfelelnek-e a 714/2009/EK Rendelet előírásainak. Az ACER 2015 szeptemberében nyilvánosságra hozott – jogilag nem kötelezo érvényű – véleményében arra utasította a régió szabályozó hatóságait és átviteli rendszerirányítóit, hogy közös ütemtervet dolgozzanak ki a német-osztrák határmetszéken bevezetendő koordinált kapacitás kiosztási mechanizmus bevezetésére. Az ACER helybenhagyta a lengyel energiahivatal állítását, miszerint a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó átviteli kapacitás kiosztásának hiánya a német-osztrák határmetszéken (a közös árzóna miatt) jelentős, a kereskedelmi áramlásokhoz nem kapcsolódó fizikai áramlásokat okoz a szomszédos országok határkeresztező kapacitásaiban, illetve belső átviteli hálózatában, elsősorban német-lengyel, német-cseh és cseh-osztrák viszonylatban. Ezek a fizikai áramlások folyamatos szűkületet okoznak a hálózat egyes elemein, veszélyeztetve a hálózat működésének biztonságát, egyúttal korlátozzák a villamos energia kereskedelmét is a határmetsző kapacitások lefoglalásával. Ennek következményeként a német-osztrák határ – a Rendelet meghatározásának megfelelően – szűk keresztmetszetnek minősül, és mint ilyenre transzparens, nem-diszkriminatív kapacitáselosztási módszert kell bevezetni, ami gyakorlatilag a mai német-osztrák közös villamosenergia-piac kettéosztását jelenti. Az osztrák energiahivatal (E-Control) megtámadta az ACER piacfelosztási javaslatát az Európai Bíróságon, illetve fellebbezett az ACER Fellebbezési Testületénél is. Az ACER érdemben nem foglalkozott az üggyel arra hivatkozva, hogy csak jogilag kötelezo érvényű döntés ellen lehet fellebbezni, ám a piacfelosztási utasítás nem tartozik ebbe a körbe.