Kiadványok / Cikkek
Infrastruktúra-fejlesztési szabályozás:Uniós versus tagállami kompetenciákMegjelent: 2012. március 1.

Az utóbbi évben számos uniós kezdeményezés látott napvilágot az infrastrukturális beruházások szabályozásával kapcsolatosan: szakpolitikai állásfoglalások és jogszabály-módosítások sora kísérte az Európai Bizottság azon törekvését, hogy a villamosenergia- és földgázinfrastruktúra-fejlesztés folyamatának lökést adjon. Ezen kezdeményezések jelentős hangsúlyeltolódást eredményeznek a szállítóhálózatokkal (azon belül is elsősorban a határkeresztező vezetékekkel) kapcsolatos hatáskörök tekintetében: a beruházási tervek engedélyezésével kapcsolatos tagállami kompetenciák fokozatosan alárendelődnek bizonyos normatív szabályoknak, illetve a Bizottság döntési jogosultságainak. Ebbe a folyamatba illeszkedik a Bizottság transzeurópai energia-infrastruktúrával kapcsolatos rendelettervezete, mely 2011 októberében került az unió jogalkotó szervei (az Európai Parlament és a Tanács) elé. A következőkben áttekintjük, hogy ezen jogszabályi kezdeményezés a korábbi szabályozáshoz képest milyen további hatásköri eltolódást eredményez a tagállamok és a Bizottság között.