Kiadványok / Cikkek
Az okos villamosenergia-hálózatok helyzete EurópábanMegjelent: 2014. június 1.

Elemzésünk áttekinti az európai okos hálózatok kiépítésében elért előrehaladást, bemutatja az egyes tagállamok - eltérő - beruházási stratégiáját, és bepillantást enged a költség-haszon elemzések néhány érdekes részletébe, különös tekintettel a projektek finanszírozása során felmerülő dilemmákra és a megtérülést meghatározó tényezőkre. A cikk kitér a hazai helyzetre is, összefoglalva a benyújtandó költség- haszon elemzést megalapozó legfrissebb tanulmány eredményeit.