Címke / EU-28

Kapcsolódó tartalmak

Rövid távú ellátásbiztonsági kockázatokCikk

A fejezet arra keresi a választ, hogy az unió 2004. évi bővítése okozott-e számottevő problémákat az EU belső energiapiacain. Ezek hatásait illetve a rájuk adandó válaszokat is taglaljuk elemzésünkben.

Piacnyitás és versenyCikk

Az Európai Unió 2004-es bővítése mind az új belépő tíz tagállamban, mind a régi tagállamokban megváltoztatta az energiapiacokat. Ebben a fejezetben bemutatjuk, milyen hatással volt a bővítés az országokra és az unióban tevékenykedő energiapiaci ...

Megújuló energiaforrásokCikk

A fejezet a következő kérdésekre keresi a választ:Mennyiben tesznek eleget az új tagállamok a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos uniós elvárásoknak?Növekedett-e a megújuló energiatermelő beruházások (állami és magán) volumene a 2004-es bővítés ...

Szabályozói keretek és implementációs kapacitásCikk

Az energiapiaci Aqcui-k fogják össze azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyek minden uniós tagállam számára kötelezőek. Ez a tág meghatározás többek közt a következő részterületeket fedi:VersenyjogTiltott állami támogatások (például a szénipar ...