Elemzések
A közép- és kelet-európai régió háztartási egyetemes villamosenergia szolgáltatásainak összehasonlító elemzéseFeltöltve: 2010. június 1.

A tanulmány célja, hogy összehasonlítsa hazánk háztartási egyetemes szolgáltatói tarifáit és azok felépítését a szomszédos országok egyetemes szolgáltatói tarifáival és összetételükkel annak megállapítására, hogy hazánk végfogyasztói árai illetve az azt összetevő egyes tételek mennyiben térnek el, vagy éppen illeszkednek a régiós tendenciába.

A tanulmány ezért hét ország - Magyarország, Ausztria, Csehország, Horvátország, Románia, Szlovákia, Szlovénia - háztartási egyetemes szolgáltatói árainak alakulását vizsgálja.

A kutatás két fázisból áll, az elsőben a vizsgált országok egyetemes szolgáltatói szabályozását hasonlítjuk össze, valamint általunk definiált csomagok alapján a háztartási tarifákat, és azok összetevőit. A második fázis a számszerű összehasonlítást országtanulmányokkal egészíti ki az egyes tarifatételek mögött meghúzódó szabályozási és piacszerkezeti háttér bemutatásával, ezáltal árnyalva az első fázisbeli nyers összehasonlításból nyert képet.

Kutatásvezető
Kutatási terület
Kapcsolódó termék