Elemzések
Az új belépők kezelése az EU emisszió kereskedelmi rendszerébenIlletve a CO2 jogok ingyenes szétosztásának hatásvizsgálataFeltöltve: 2004. január 1.

A tanulmány az új belépők kezelésének kérdését elemzi az EU emisszió kereskedelmi rendszerén belül. Tárgyalja az új belépők meghatározását, jellemzőit, piacra lépésük feltételeit az Irányelv és kapcsolódó dokumentumok alapján. Elemzi az Irányelv hazai alkalmazását célzó, nyilvánosságra hozott dokumentumok új belépőkre vonatkozó kitételeit, a hazai emisszió kereskedelmi piac intézményrendszerét, várható "piaci modelljét"; az állami tulajdonú kibocsátási egységek illetve a Tartalékalap kezelésének intézményi alternatíváit. Áttekinti a Magyar Energia Hivatal (MEH) által lefolytatott, az új erőművekre vonatkozó létesítési, bővítési, tüzelőanyag váltási, a termelés szüneteltetésére és megszüntetésére vonatkozó engedélyezési eljárások és az új belépők kibocsátási engedélyhez és egységhez jutására vonatkozó eljárások lehetséges kapcsolódási pontjait. Középtávú becslést ad a hazai villamos energia termelői szektorba várható új belépők kapacitására, illetve az általuk várhatóan igényelni kívánt CO2 egység várható mennyiségére vonatkozóan. Javaslatokat fogalmaz meg a kérdéskörrel kapcsolatban a MEH számára. Külön függelékben áttekintést ad arról, hogy a tagállamok által közzétett Nemzeti Kiosztási Tervek miként kezelik az új belépőknek juttatandó kibocsátási egységek kérdését.

A második tanulmány azt vizsgálja, várhatóan milyen hatással lesz a CO2 jogok döntően ingyenes szétosztása és kereskedelme a hazai villamos energia árára, különös tekintettel a közüzemi árakra. A tanulmány első része a hazai villamos energia termelői szektor termelési döntéseinek modellezése révén ár előrejelzéseket ad. A számítási eredmények az NKT 2004. szeptember 20.-i (első) és október 8.-i (második) változatainak modellezésén alapulnak. A tanulmány második része egy tömör jogi elemzés, amely arra keresi a választ, hogy a hosszú távú áramvásárlási szerződések termelői partnerei ingyenes CO2 kvóta-szétosztás esetén milyen eséllyel támaszthatnak igényt a kereskedelmi rendszer által okozott költségnövekedésre hivatkozva, hogy szerződéseik alapján közüzemi áremelést tegyen lehetővé a MEH illetve végső soron az árhatóság gazdasági- és közlekedési miniszter.