Elemzések
A megújuló energia termelésének hálózati hozzáférésen keresztül történő támogatásának szabályozói gyakorlataERRA-NARUC tanulmányFeltöltve: 2013. október 1.

A REKK által kidolgozott tanulmány célja a nem-tarifális támogatási elemek értékelése a megújuló energia elterjesztésének elősegítésében. A tanulmány négy területet ölel fel, mely során kitér a maximálisan hálózatra kapcsolható megújuló villamos energia kapacitások meghatározásának gyakorlatára, ezen belül is a rendszerirányítók feladataira. Ezen kívül áttekinti a kapacitások sorba rendezésének problémakörét, a hálózati csatlakozás díjtételeinek meghatározásának különböző módszereit, valamint az elosztók szerepét a megújulók csatlakozásának elősegítésében.
A régiónkban és az EU tagállamaiban fellelhető ’jó gyakorlatok’ is bemutatásra kerülnek, és négy országra (Bosznia-Hercegovina, Olaszország, Törökország és Magyarország) vonatkozólag egy-egy célzott esettanulmányban is bemutatásra kerül az elemzett négy témakörre fókuszáló szabályozói gyakorlat.