Elemzések
A széndioxid emisszió kereskedelem kormányzati feladatai, illetve hatásvizsgálataFeltöltve: 2005. január 1.

Két tanulmány készült a Pénzügyminisztérium megbízásából az EU széndioxid emisszió kereskedelmi rendszer átvételéhez kapcsolódó kormányzati feladatokról és a várható költségvetési hatásokról. Az első tanulmány az emisszió kereskedelem elméleti alapjait, a fő közgazdasági megfontolásokat, a 2003/87/EC irányelv értékelését és a szabályozási feladatokat tárgyalja. Bemutatja, hogy a CO2 kibocsátási jog szűkössé válása járadékot eredményez, és hogy ennek a járadéknak az elosztása a szabályozási feladat része. Az alternatív járadék elosztási opciókat elméletileg tárgyalja. Bemutatja, hogy az államnak az éghajlatváltozásból többlet feladatai adódnak, melyek ellátásához többlet forrásokat kell teremtenie, és az új emisszió szabályozás kialakítása elméleti lehetőséget jelent a jelenlegi adórendszer gazdasági torzító hatásának csökkentésére.

A második tanulmány a CO2 kibocsátás kereskedelmi rendszer hatásait elemzi a hazai villamosenergia-piacon és az engedélyköteles villamos energia termelők körében a magyar Nemzeti Kiosztási Terv alapján. A villamosenergia-piaci hatások vizsgálata egyrészt a villamosenergia-termelő erőművek helyzetének változására, másrészt pedig a villamosenergia-fogyasztók által érzékelt hatásokra terjed ki. A CO2 szabályozás hatásainak elemzéséhez egy statikus parciális egyensúlyi modellt használ a tanulmány, és bemutatja a villamosenergia-piacon várható keresleti-kínálati hatásokat, valamint a szén-dioxid kibocsátási hatásokat. A fontos piaci és szabályozási modellváltozók paramétereinek különböző értékeivel több eltérő forgatókönyvet definiál a tanulmány, és ezek segítségével tárgyalja a megfigyelhető villamosenergia-piaci eredményeket.

Kutatási területek
Kapcsolódó termék
Megrendelő