Elemzések
A fenntartható energia használatának ösztönzése a Duna Régió közlekedési szektorában - egységes projektértékelési módszertan kidolgozásaFeltöltve: 2018. november 5.

A REKK tanulmánya áttekinti a régiós közlekedési rendszerek által okozott negatív környezeti hatásokat, az egyes országok által vállalt környezeti célértékeket és célok teljesítésének mértékét. Bemutatja az externáliák számszerűsítésének módszereit és megvizsgálja az externális hatások vizsgálatával kiterjesztett közlekedési modellezés lehetőségeit a Duna-régión belül. A tanulmány áttekinti a jelenleg legszélesebb körben alkalmazott közlekedési modellek felépítését és azok alkalmazhatóságát a Duna-régió országaira. Az elemzés illusztratív példákkal mutatja be az alternatív üzemanyagok használatának (LNG) hatását a nehéz tehergépjárművek szennyezőanyag-kibocsájtásának mérséklése tekintetében, illetve a modal split változásának (az áru növekvő hányadának vasútra terelése) hatását a régióban.