Elemzések
Közgazdasági szabályozóeszközök alkalmazása a fenntartható szemléletű vízgazdálkodás érdekében EurópábanAz EPI-WATER FP7-es Kutatási programFeltöltve: 2014. július 1.

"A vízkészletekkel és tágabban értelmezve a víz-erőforrással való fenntartható gazdálkodásban benne van a lehetőség, hogy képes legyen kezelni a vízhez kapcsolódó természeti csapásokat, az éghajlatváltozásból fakadó kockázatokat, és mindezek mellett segítsen abban, hogy a víz-erőforrással gazdálkodó közösségek magasabb szintű jólétet érjenek el. Ehhez azonban szükség van arra, hogy a vízről ne csak, mint alapvető létszükségletről lehessen beszélni. A víz ugyanis közgazdasági értékkel bíró készlet is, amellyel fenntarthatóan és hatékonyan kellene gazdálkodni. Azonban a víz elosztása során a közgazdasági szempontok és módszerek alkalmazása általában másodlagos jelentőséggel bírt és bír jelenleg is. (...)

A közgazdasági szabályozóeszközök fontosságát mutatja, hogy a Víz Keretirányelv egy külön fejezetet (a 9.-et) szenteli a víz árazásának és a költségmegtérülés kérdésének. A gyakorlatban azonban nem sok minden történt. Egy vonatkozó EU Bizottsági jelentés rámutatott, hogy a tagállamok ezidáig csak minimális erőfeszítéseket tettek, hogy megfeleljenek a Víz Keretirányelv 9. fejezetében megfogalmazott közgazdasági kritériumoknak. A közgazdasági szabályozóeszközök iránti érdeklődés az intézkedési programok elkészítése után élénkült meg, amikor a tagállamok szembesültek a kidolgozott programjaik költségével. Ezek az eszközök (EPI-k, az angol megnevezés - economic policy instruments - rövidítése alapján) segíthetnek ugyanis abban, hogy a vízkészletek allokációja hatékonyabb legyen, a vízszolgáltatás megbízhatóbb és a vízhez kapcsolódó kockázatok pedig kezelhetőbbek"

Ezel a két bekezdéssel kezdődött az EPI-WATER kutatási program probléma felvetése, amely program azután 2011-től 2013-ig zajlott a REKK részvételével.

A program célja az volt, hogy a döntéshozók számára releváns információt állítsunk elő a vízpolitikai célok érdekében alkalmazható közgazdasági szabályozó-eszközökről és az alkalmazhatóságuk feltételeiről.

A program munkájáról készített magyar nyelvű áttekintésünben felsoroljuk a hazai szempontból legérdekesebb anyagokat, példákat hozunk a program keretében elkészült esettanulmányokból.

A program keretében elkészült útmutató adja a munka szintézisét és a választ a program célkitűzésére.
A program összes dokumentuma a projekt honlap "Public Deliverables" könyvtárából tölthető le.