Elemzések
A kereskedőváltás folyamatának fejlesztése a villamos energia szektorbanFeltöltve: 2011. március 1.

A hat villamos energia kereskedői engedélyes megbízásából 2010 szeptemberében indított piacfejlesztési projekt célja, hogy a kereskedőváltás hazai rendszerének vizsgálatával, az érintett villamosenergia-piaci szereplők érdekeltségének és működési jellemzőinek elemzésével, illetve a vonatkozó nemzetközi tapasztalatok értékelésével javaslatot adjon a folyamat EU előírásoknak megfelelő lerövidítésére, hatékonyságának javítására, a szolgáltatókra nehezedő adminisztratív terhek és költségek csökkentésére, illetve a feltárt problémák kezelésére.
A munka módszertanának alapját a nemzetközi best practice és szabályozási gyakorlatok elemzése, illetve az ezzel párhuzamosan zajló hazai helyzetfeltárás adta, melynek eredményeképpen definiáltuk az ideális rendszerrel szemben támasztott elvárásokat, azonosítottuk a rendszer hatékonyságát gátló főbb tényezőket, feltérképeztük a legfontosabb problémákat, majd azok rendszerezése és fontossági sorrendbe állítása után megfogalmaztuk azokat a fejlesztési célkitűzéseket, mely az optimális működési modell megvalósításának irányába hatnak.