Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2014. évi IV. számMegjelent: 2014. december 1.
Az európai földgáz infrastruktúra rövidtávú rugalmassága | Az energiahatékonysági irányelv 7. cikkének végrehajtásáról | Javaslatok egy eredményes megújuló távhőtermelési program megvalósításához Magyarországon

Tartalomjegyzék

Az európai földgáz infrastruktúra rövid távú rugalmassága

Elemzésünkben az európai földgáz infrastruktúra rövid távú rugalmasságát vizsgáljuk. Az elemzés első részében dióhéjban összegezzük a földgáz rendszer számára elérhető összes rugalmassági eszközt. Ez a megközelítés segít leszűkíteni a vizsgált eszközök körét, hogy csak a legnagyobb rugalmassággal bíró szektorokra koncentrálhassunk. Írásunk második részében pontosítjuk a rendelkezésre álló rugalmasság mértékét a hálózati szűkületek figyelembe vételével, és bemutatjuk az ellenirányú áramlások (reverse flow) hatását a krízis kezelésére. A cikk harmadik részében a villamos energia szektor tüzelőanyag-váltásában rejlő rugalmassági potenciált vizsgáljuk meg részletesebben. Elemzéseinket a REKK árampiaci (EEMM) és gázpiaci (EGMM) modelljei segítségével végezzük el.

Szerző: Kotek Péter
Az energiahatékonysági irányelv 7. cikkének végrehajtásáról

Az energiahatékonyságról szóló irányelv (2012/27/EC) az Európa 2020 stratégiában megfogalmazottt egyik legfontosabb célkitűzéssel foglalkozik, amely a 2020-ra az előrejelzett primerenergia-fogyasztás 20%-os csökkentését célozza. Az irányelv több szektort érintő, átfogó szakpolitikai csomagot irányoz elő több, kiaknázatlan energiatakarékossági lehetőséggel rendelkező szektor számára azzal a szándékkal, hogy az Uniót visszaállítsa egy olyan pályára, amelyen elérheti a 20%-os célkitűzést.

Szerző: Pató Zsuzsanna
Javaslatok egy eredményes megújuló távhőtermelési program megvalósításához Magyarországon

A brit nagykövetség adott otthont őszi szakmai napunknak, amely az "Egy sikeres távhőtermelés program (ár)szabályozási előfeltételei Magyarországon" címet viselte. A rendezvényen megújuló alapú távhőprojekteket eredményesen lebonyolító távhőtermelők, -szolgáltatók, projektfejlesztők, szakmai szervezetek, illetve a szabályozó hatóság hazai és külföldi képviselői osztották meg egymással eddigi tapasztalataikat, és vitatták meg a további előrehaladás szabályozási és intézményi feltételeit.