Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2015. évi II. számMegjelent: 2015. június 1.
A megújuló tenderek: kérdések és tapasztalatok | A cseh-szlovák-magyar-román piacösszekapcsolás értékelése | Erőművi kapacitásaukció az Egyesült Királyságban

Tartalomjegyzék

A megújuló tenderek: kérdések és tapasztalatok

Az uniós tagországoknak az elkövetkező másfél éven belül a 2014-ben kiadott, állami támogatásról szóló uniós iránymutatás előírásaihoz kell igazítaniuk a megújuló alapon termelt villamosenergia-támogatási rendszerüket. Az iránymutatás a támogatás tenderen való kiosztását, valamint a megtermelt villamos energia közvetlen piaci értékesítését írja elő alapszabályként. Ennek értelmében az Unió számos országában jelenleg is alkalmazott adminisztratív úton meghatározott átvételi áron (feed in tariff) és a termelt villamos energia kötelező átvételén alapuló támogatási rendszereket át kell alakítani: vagy zöld bizonyítvány rendszert kell bevezetni vagy pedig tenderen meghatározott prémiummal lehet a megújuló alapú villamosenergia-termelést támogatni. A közvetlen piaci értékesítés bevezetésének határideje 2016. január 1-e, a tendereztetésé pedig 2017. január 1-e.

Szerző: Pató Zsuzsanna
A cseh-szlovák-magyar-román piacösszekapcsolás értékelése

A 2012 szeptembere óta összekapcsolt piacként működő cseh-szlovák-magyar árampiacokhoz 2014. november 20-án csatlakozott a román másnapi árampiac, az OPCOM, ezzel létrejött a 4M piacösszekapcsolás. Ennek első öt hónapját értékeljük írásunkban. A cikk első részében röviden felvázoljuk a piacösszekapcsolás elméleti modelljét és főbb működési elveit, majd az árkonvergenciát, mint a piacösszekapcsolás teljesítményének mérőszámát alapul véve értékeljük a román csatlakozás hatását.

Szerző: Kotek Péter
Erőművi kapacitásaukció az Egyesült Királyságban

Az európai villamosenergia-piacok szervezésének modellje az utóbbi években súlyos kihívások elé került: a megújuló villamosenergia-termelés töretlen növekedése és a kedvezőtlen árviszonyok következtében a fosszilis alapú, elsősorban földgáztüzelésű erőművek jövedelmezősége gyakorlatilag összeomlott, a meglévő kapacitások jelentős részét leépítik, az új beruházásokat pedig elhalasztják vagy törlik. A fenti folyamatok számos európai országban ellátásbiztonsági aggodalmakat ébresztettek. A kialakult helyzetet többen az erőművi kapacitások rendelkezésre állását jutalmazó kapacitásmechanizmusok életbe léptetésével kívánják kezelni.

A kapacitásmechanizmusokkal kacérkodó európai államok és a közös uniós energiapiac megteremtésén és megóvásán fáradozó Európai Bizottság számára ezért egyaránt fontos, hogyan is épül fel, és milyen szabályok mentén formálódott a brit kapacitáspiac és milyen tapasztalatokat lehet levonni a 2014 decemberében megrendezett első kapacitásaukció eredményeiből.

Szerző: Kerekes Lajos