Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2017. évi I. számMegjelent: 2017. május 2.
Az árampiaci modell I Megújuló energia

Tartalomjegyzék

Az árampiaci modell

A téli csomag kétségkívül legnagyobb érdeklődésre számot tartó eleme a villamosenergia-piacok működésének megreformálását célzó jogszabály-módosítási javaslat. A kissé túlzóan új piaci modellként aposztrofált elgondolás lényegében megegyezik az eddigi európai modellel: elviekben elveti a kapacitáspiacok szükségességét, a szektor működését kizárólag liberalizált villamosenergia-piacokra kívánja építeni. Teszi ezt annak ellenére, hogy több uniós tagállam ellátás-biztonsági megfontolásokra hivatkozva jelenleg is alkalmaz kapacitásmechanizmusokat.

Szerző: Kerekes Lajos
Megújuló energia

A Winter Packagekiemelten foglalkozik a megújulóenergia-termeléssel, hiszen ez a ’minden európainak járó tiszta energia’ egyik fő formája. Egyrészt szövegszerű javaslatot tesz a 2009-es megújuló irányelv módosítására, illetve a villamosenergia-piac működéséről szóló jogszabályaiba is beépít új, elsősorban a megújuló villamosenergia-termelés piaci és hálózati integrációjához szükséges szabályozási elemeket.

Szerzők: Pató Zsuzsanna, Mezősi András