Kiadványok / Piaci jelentés
Jelentés az energiapiacokról 2009. évi IV. számMegjelent: 2009. december 1.
A villamos energia hazai kiskereskedelmének piaci fejleményei 2008–2009-ben | A gazdasági válság hatása a közép-európai régió villamosenergia-fogyasztására | Fától az erdőt… | A harmadik energiacsomagról

Tartalomjegyzék

A villamos energia hazai kiskereskedelmének piaci fejleményei 2008–2009-ben

Elemzésünk a villamos energia kiskereskedelmi árában bekövetkezett 2008. évi jelentős áremelkedés okait kutatja. Jelen írás célja az elmúlt másfél-két év magyarországi kiskereskedelmi árampiacon megfigyelt áralakulási folyamatainak bemutatása és elemzése. Cikkünk a Magyar Energia Hivatal (MEH) honlapjáról letölthető adatokra támaszkodik. Vizsgálatainkat 2007 januárjától 2009 júniusáig végezzük.

A gazdasági válság hatása a közép-európai régió villamosenergia-fogyasztására

A tavalyi év második felében a kelet-közép-európai országokat, köztük hazánkat is elérte a gazdasági válság, amely az ipari termelés és foglalkoztatás jelentős visszaesését eredményezte. Korábbi írásunkban megvizsgáltuk, milyen hatással jártak ezek a fejlemények a magyarországi villamosenergia-fogyasztásra. A régiós áramkereskedelem intenzitását tekintve mindenképpen indokoltnak látjuk, hogy vizsgálatainkat a környező országokra is kiterjesszük, pontosabb képet adva így az árampiaci fejleményekről.

Fától az erdőt...A magyar erdészeti biomassza-piac elemzése

A REKK átfogó kutatást végzett a magyar biomassza-piac elemzése és a magyarországi biomassza-kínálat energetikai potenciáljának becslése céljából.1 A kutatás mindvégig az adott szakhatóság adataira támaszkodott, tehát az erdészeti biomassza tekintetében a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (MGSZH) által vezetett Országos Erdőállomány Adattár adataira, az energiaültetvények tekintetében pedig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) adataira. A kutatás során folyamatosan konzultáltunk a szakhatóságokkal és erdészeti szakemberekkel, eredményeinket opponáltattuk. A kutatást összefoglaló műhelytanulmányunkat a REKK honlapján 2009 szeptemberében tettük közzé. Habár eredményeink nagy vitát váltottak ki, azokra semmilyen szakmai cáfolatot nem kaptunk. A visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy az általunk feltárt szabályozási hiányosságok napirendre kerülnek az új erdőtörvény végrehajtási rendeleteinek folyamatban levő kialakítása során.

A harmadik energiacsomagról

Írásunkban a 2009 júliusában elfogadott, az európai belső villamosenergia- és gázpiac jövőjét meghatározó új közösségi jogszabályok, az ún. harmadik szabályozási csomag legfontosabb intézkedéseit ismertetjük.