Kiadványok / Publikációk
Áttekintés a magyar víziközmű-ágazatrólVerseny és Szabályozás 2010 - könyvek, fejezetek Megjelent: 2011. június 1.

A víziközmű-szolgáltatás hálózatos iparág. Az ágazat legfontosabb jellemzői – az együttes igénybevétel, a fix költségek magas aránya, az a tény, hogy a jelen generációk döntései erőteljesen érintik a jövő generációit is, valamint az a jogi helyzet, hogy a lakossági fogyasztókat nem lehet kizárni a fogyasztásból – meghatározzák a versennyel és a szabályozással kapcsolatos alapvető kérdéseket. A szektor jelenlegi alapkérdése, hogy miként lehet az Európai Unió jogszabályaiból fakadó növekvő minőségi követelmények teljesítésével párhuzamosan megteremteni (felhalmozni) az infrastruktúra megújításához már hosszabb ideje hiányzó pénzügyi tartalékokat.

A tanulmány a VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2010 (szerk.:Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István) c. kötetben jelent meg.