Kiadványok / Cikkek
Hazai megújuló energiatermelés: célok és kilátások 2020-raMegjelent: 2016. március 8.

A 2009/28/EC Irányelv (továbbiakban Irányelv) értelmében Magyarországon a megújuló ener­gia­for­rá­sok­ból előállított energia részarányának a jelenlegi 10% körüli értékről legalább 13%-ra kell növe­ked­nie a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban. Ugyanakkor Magyarország Megújuló Energia Hasznosí­tá­si Cselekvési Terve (NCsT) ezt a célkitűzést 14,65%-osra növelte. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az EU felé az Irányelvben megfogalmazott 13% a kötelező érvényű cél. Ha a megújuló részarány ezt meghaladja, ak­kor a különbséget hazánk statisztikai transzfer keretében eladhatja egy másik EU-s országnak. Amennyiben azonban elmaradunk a kitűzött megújuló részaránytól, a hiányzó termelést valamely több­let­tel rendelkező országtól kell megvásárolnunk, ami adott esetben nagyobb kiadással is járhat, mintha azt ha­zai megújuló kapacitásokból termelnénk meg.
Az Irányelv a 13%-os megújuló részarány mellett előírja, hogy 2020-ra minden tagállam megújuló forrásból (bioüzemanyagokból és megújuló alapon termelt villamos energiából) fedezze a közlekedési szektor energiafelhasználásának legalább 10%-át. Az Irányelv egyéb szektorális kötelező érvényű célkitűzést nem ha­tároz meg, vagyis az NCsT-ben külön-külön meghatározott hő- és villamosenergia-megújuló célok is csak irány­adónak tekinthetőek.