Kiadványok / Cikkek
Szabályozói keretek és implementációs kapacitásMegjelent: 2006. július 1.

Az energiapiaci Aqcui-k fogják össze azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyek minden uniós tagállam számára kötelezőek. Ez a tág meghatározás többek közt a következő részterületeket fedi:

  • Versenyjog
  • Tiltott állami támogatások (például a szénipar támogatása)
  • A belső energiapiac (energiapiaci liberalizáció és verseny fejlesztése a villamos energia és gázpiacokon)
  • A megújuló energia támogatása
  • Energiahatékonyság
  • Ellátásbiztonság

Mivel a megújuló energiák támogatásával és az ellátásbiztonsággal már foglalkoztunk a tanulmánykötetben, az elemzés kifejezetten a 2003/54/EC, 2003/55/EC irányelvekre és 1228/2003 és 1775/2005 rendeletekre fókuszál. A fejezetben tárgyaljuk a nemzeti energiaszabályozó hatóságok adminisztratív kapacitásaival.