Elindult a Metazsúl, a REKK véleményblogja

A Metazsúl a REKK munkatársainak véleményblogja. A blogposztok nem elemzések, sokkal inkább vitaindító, gondolatébresztő írások. Olyan témákat is felvetünk, melyek nem feltétlen jelennek meg tanulmányainkban.

A közösségi közlekedés jövője - REKK Energy Futures

REKK Energy Futures

A mostani, ötödik alkalom témája a közösségi közlekedés jövője, a legjelentősebb kihívások és várható fejlesztési irányok.

Magyar árampiac 2030 – erőművi forgatókönyvek és ellátásbiztonság

Workshop

A 2019-ben kidolgozandó új Nemzeti Energiastratégia 2030-ig többek között a villamosenergia-szektor főbb irányvonalait is meghatározza.

REKK-Rendezvénykártya

2019-től bevezetjük a REKK-es szakmai fórumokon való részvételre jogosító REKK-Rendezvénykártyát.

A kiskereskedelmi energiapiacok belépési korlátai az Európai Unióban

A kutatás energiaszolgáltatók és más kiskereskedelmi szereplők piacra lépési korlátait méri fel 28 uniós tagállam, valamint Svájc és Norvégia villamosenergia- és gáz szektorában.

Magyar árampiac 2030 - erőművi forgatókönyvek és ellátásbiztonság

Elemzésünkben hat erőművi forgatókönyv mellett szimuláltuk a magyar árampiacon kialakuló villamosenergia-árat, a megújulók támogatási igényét, a földgáz-felhasználás alakulását és fontosabb ellátásbiztonsági mutatókat.

Megújulóenergia-költséggörbék

Elemzésünkben becslést adunk a magyar megújulóenergia-potenciál mértékére és felvázoljuk a magyar megújulóenergia-költséggörbét.

SET-NAV Regionális Workshop

A budapesti regionális workshopon a konzorcium résztvevői bemutatják a főbb modellezési eredményeket és szakpolitikai ajánlásaikat, melyekkel elérhetővé válnak az EU 2050-re kitűzött dekarbonizációs céljai.

Bevezetés a víziközművek szabályozásába 2019

Növekvő árak az európai emissziókereskedelmi piacon - Felgyorsulhat az energiaátmenet?

Jelen írás azt vizsgálja meg, hogy a széndioxid-kvótákra vonatkozó szabályozás változása milyen hatással jár a kvóták és a hazai nagykereskedelmi villamos-energia árszintjének alakulására.

Modellünk a víziközművek díjszabása, valamint a befektetési stratégiák, a költségszerkezet és a fogyasztói viselkedés közötti kölcsönhatások széles körű vizsgálatára

A vízgyűjtő, a vízkészlet, az infrastruktúrák és a vízhasznosítások egységes kezelése.

35 országra kiterjedő, 3000 erőmű termelését szimuláló árampiaci modellünk infrastrukturális beruházások értékelésére, árelőrejelzésre alkalmas.

Gázpiaci modellünk infrastruktúra beruházások értékelésére, krízishelyzetek elemzésére és szabályozásváltozások hatáselemzésére alkalmas.

Fő kutatási területeink

Árampiac

Árampiaci kutatásaink a nagykereskedelmi villamosenergia-piacok szabályozására és működésének elemzésére, hálózati kérdésekre, nagyfogyasztói kérdésekre terjednek ki.

Gázpiac

Gázpiaci kutatásaink a hálózati kérdésekre koncentrálnak. A vertikum egésze, szabályozó hatóságok és nagyfogyasztók számára végzünk tanácsadási tevékenységet.

Távhő

A hőpiacot érintő kutatásaink elsősorban a távhőtermelő és szolgáltató szektor vállalatait és szabályozását célozzák.

Vízgazdaság

Vízgazdasági tevékenységünk a víziközművek, a vízgyűjtő-gazdálkodás és az árvízkockázat-kezelés gazdasági vetületeire fókuszál.

Megújuló

A megújuló energiák elterjedésének, támogatásának és hosszú távú hatásainak vizsgálata kiemelt kutatási területünk.

Termékeink

Oktatás
Szakpolitikai tanácsadás
Think Tank
Árampiaci modellezés
Gázpiaci modellezés
Események
Kiadványok
Publikációk
Piacelemzés

Globális hálózat

Nemzetközi oktatási tevékenységünk 2004 óta közel 100 országra terjedt ki. Több mint 2000 energiapiaci szakember vett részt képzéseinken.

ERRA képzések

2004 óta nyújtunk egyhetes intenzív képzéseket, illetve e-learning oktatásokat az ERRA országok szabályozói számára az energiaszektor különböző részterületeiről.

Bővebben
Energiagazdálkodási szakközgazdász képzés

Képzésünk célja a vezetékes energetikai iparágak munkatársainak, közép- és felsővezetőinek magas színvonalú szakmai felkészítése a globális környezeti és üzleti kihívásokkal szemben.

Bővebben
Egyedi képzések

Kérésre egyedi, 2-3 napos intenzív képzéseket végzünk vállalatok, szabályozók és egyéb szervezetek részére, amelyek a szakemberek képzési igényeit személyre szabottan követik.

Bővebben